KOROMO

KOROMO(衣):浅鉢 ASABACHI 皿 漆器 京都
¥ 9,900
KOROMO(衣):浅鉢 ASABACHI    皿 漆器 京都
KOROMO(衣):湯のみ YUNOMI コップ 酒器 漆器 京都
¥ 7,700
KOROMO(衣):湯のみ YUNOMI    コップ 酒器 漆器 京都
KOROMO(衣):椀 WAN 汁椀 漆器 京都
¥ 6,600
KOROMO(衣):椀 WAN     汁椀 漆器 京都
KOROMO(衣):盃 SAKAZUKI ぐい呑 酒器 漆器 京都
¥ 5,500
KOROMO(衣):盃 SAKAZUKI      ぐい呑 酒器 漆器 京都